• Teknik Pemesinan: Mesin Bubut

    Alas/meja mesin bubut (Gambar 1.10), digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam (steady rest) dan merupakan tumpuan gaya

    Read More