• Portal Rasmi CIDB

    Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Garis Panduan Pendaftaran Personel Binaan ; Keperluan dan Prosedur Pendaftaran Kontraktor dengan CIDB

    Read More
  • Construction Industry Malaysia

    Datuk Ahmad Asri Abdul Hamid, CEO of the Construction Industry Development Board of Malaysia (CIDB), stated that the allowance provided in the 2020 Budg

    Read More